I god tid før økt, helst dagen før, spør deg selv:
er neste økt planlagt? – vet vi hvor mange spillere som kommer? – har vi det vi trenger av utstyr?

Ramme for økt (60-90 min)

Prepp/oppvarming (spilleklar) – 10 min
Sjef over ballen – 10 min
Dagens tema: øvelse – 15 min
Spill – 20 min
Dagens tema: øvelse – 15 min
Spill – 20 min
Scoringstrening – 10 min

Anbefalt treningsmengde: 2 + 1 ganger i uken.
To ukedager, én helg.

 
Utviklingstrekk

Variasjon i modning, motivasjon og ferdigheter
Gryende pubertet
Ønsker å lære
Opplevelsen av å mestre er viktig
Økende selvstendighet
Begynner å trekke logiske slutninger
Opptatt av regler og rettferdighet
Gunstig alder for påvirkning av holdninger
Selvkritikk øker, mer sårbare
Sammenlikner seg med andre, tilhørighet viktig
Idealer og forbilder står sentralt
Hva skal vi lære?

Teknikk: Innsidepasning
Score mål: Ulike teknikker, plassering, skaffe seg scoringsrom i høy fart
Fysisk: Fotballspesifikke løpe- og vendeteknikker
1v1 offensivt: Gi motstanderen dårlig kroppsstilling / Timing og rykk
1v1 defensivt: Beholde god kroppsstilling / Avstand utifra angriperens fart
Offensiv omstilling: Bevare ballen
Defensiv omstilling: Vinn tilbake
Angrepsspill: Individuell posisjonering / Kroppsstilling / Bryte linjer med førstetouch / Persepsjon/orientering
Forsvarsspill: Kontrollere rom og motstander –sammen
og alene
Spillform: 7v7

Sist oppdatert

Lukk meny