I god tid før økt, helst dagen før, spør deg selv:
er neste økt planlagt? – vet vi hvor mange spillere som kommer? – har vi det vi trenger av utstyr?

Ramme for økt (60-90 min)

Prepp/oppvarming (spilleklar) – 10 min
Sjef over ballen – 10 min
Dagens tema: øvelse – 15 min
Spill – 20 min
Dagens tema: øvelse – 15 min
Spill – 20 min
Scoringstrening – 10 min

Anbefalt treningsmengde: 2 + 1 ganger i uken.
To ukedager, én helg

 

 

 

 

 

Utviklingstrekk

Variasjon i modning, motivasjon og ferdigheter
Puberteten med svingninger og vekst
Søker svar på: hvem liker meg? Hvor er min plass?
Ønsker å lære
Opplevelsen av å mestre er viktig
Ønsker selvstendighet
Begynner å trekke logiske slutninger
Opptatt av regler og rettferdighet
Gunstig alder for påvirkning av holdninger
Selvkritikk øker, mer sårbare
Sammenlikner seg med andre, tilhørighet viktig
Idealer og forbilder står sentralt

 

 

 

 

Hva skal vi lære?

Teknikk: Langpasninger, medtak og mottak fra lufta
Score mål: Volley, heading, ulike teknikker
Fysisk: Styrke (kjernemuskulatur og balanse) og hurtighet
1v1 offensivt: Gi motstanderen dårlig kroppsstilling / Timing og rykk
1v1 defensivt: Beholde god kroppsstilling / Avstand utifra angriperens fart
Offensiv omstilling: Søke etter og utfordre rom ved ubalanse
Defensiv omstilling: Returnere til rett side og hindre fremdrift
Angrepsspill: Kollektiv posisjonering / Overtall/balanse /  Trekant/diamant / “Third man”
Forsvarsspill: Soneforsvar / Utgangssoner utifra ball / Stenge pasningslinjer i sone / Prioritering av rom og linjer
Spillform: 9v9 / 7v7

Sist oppdatert

Lukk meny