I god tid før økt, helst dagen før, spør deg selv:
er neste økt planlagt? – vet vi hvor mange spillere som kommer? – har vi det vi trenger av utstyr?

Ramme for økt (45-60 min)

Sjef over ballen – 10 min
Spill – 10 min
Dagens tema: øvelse – 10 min
Spill – 15 min
Scoringstrening – 5 min

Anbefalt treningsmengde: 1 gang i uken.
Fra november: tilbud om en ekstra trening i helg

Utviklingstrekk

Variasjon i modning, motivasjon og ferdigheter
Stor aktivitetstrang – lar seg engasjere
Opplevelsen av å mestre er viktig
Kort konsentrasjonstid
Tar verbal instruksjon dårlig
Selvsentrerte – meg og ballen
Økende rettferdighetssans
Ser at det er forskjeller, sammenlikner seg med andre
Idealer og forbilder står sentralt
Følsom for kritikk

Hva skal vi lære?

Teknikk: Føring, stopping, vending
Score mål: Treffpunkt, begge ben
Fysisk: Lek og allsidig bevegelse
1v1 offensivt: Fart i ballen
1v1 defensivt: Kvikke bein
Offensiv omstilling: Bevare ballen
Defensiv omstilling: Vinn tilbake
Angrepsspill: Oversikt (hvem er ledig/hvor er det rom)
Forsvarsspill: Oversikt (hvem er ledig/hvor er det rom)
Spillform: 3v3

Minimatch

Småbane, trener med ballstasjon, 2 lag med 3-5 spillere...les mer

Sist oppdatert

Lukk meny