I god tid før økt, helst dagen før, spør deg selv:
er neste økt planlagt? – vet vi hvor mange spillere som kommer? – har vi det vi trenger av utstyr?

Ramme for økt (60 min)

Sjef over ballen – 10 min
Spill – 15 min
Dagens tema: øvelse – 10 min
Spill – 15 min
Scoringstrening – 10 min

Anbefalt treningsmengde: 2 ganger i uken.
Én i uka, én i helg.
 

Utviklingstrekk

Variasjon i modning, motivasjon og ferdigheter
Stor aktivitetstrang – lar seg engasjere
Opplevelsen av å mestre er viktig
Kort konsentrasjonstid
Tar verbal instruksjon dårlig
Selvsentrerte – meg og ballen
Økende rettferdighetssans
Ser at det er forskjeller, sammenlikner seg med andre
Idealer og forbilder står sentralt
Følsom for kritikk


Hva skal vi lære?

Teknikk: Mottak og heading
Score mål: Treffpunkt, begge ben, sikte
Fysisk: Motorikk
1v1 offensivt: Fart i ballen
1v1 defensivt: Kvikke bein
Offensiv omstilling: Bevare ballen
Defensiv omstilling: Vinn tilbake
Angrepsspill: Bevegelsesregelen (“skape en ledig spiller”)
Forsvarsspill: Sikringsregelen (“fjerne en ledig spiller”)
Spillform: 5v5

Sist oppdatert

Lukk meny