I klubbhåndboka skal man blant annet finne oversikt over klubbens visjon, verdisett og intensjoner klubben skal drives etter, målsettinger, organisering og funksjonsbeskrivelser. Klubbhåndboka er således en viktig del av klubbens kultur og miljø.

Klubbhåndboka er til bruk for trenere, lagledere/oppmenn, lagkontakter, styremedlemmer og eventuelt andre med en eller flere funksjoner i klubben, samt foresatt/foreldre.

Innhold i klubbhåndboka:

  1. Klubbens visjon og verdigrunnlag

  2. Klubbens lover

  3. Klubbens organisering

  4. Lagets organisering

  5. Klubbdrift/rutiner

  6. Økomomi – plan for økonomistyring

  7. Informasjon/kommunikasjon

  8. Rekrutteringsplan

  9. Utdanning/Kompetanse
 

Sist oppdatert

Lukk meny