Årshjulet skal vise de overordnede linjene for klubben og lagene. Årshjulet er for tiden under utvikling og kommer til å bli revidert og justert i tiden framover.

Påmelding ungdomsfotball
Styremøte
Innkalling til årsmøte
Prosjekt Tromsøfotballen
Utvalgsmøter
Kick-off ressursgrupper

Trenerforum
Påmelding barnefotball

Styremøte
Utvalgsmøter?
Årsmøte Tromsø IL
Generalforsamling TIL Fotball AS
Stormøte (Styre, adm, utvalg, ressursgruppe)

Styremøte
Utvalgsmøter
Åpning Bjerkakerbanen (dugnad)
Prosjekt Tromsøfotballen
Verdimøte
Sesongstartinfo (oppførsel, foreldrevett, kampvert, fair-play, FIKS-opplæring, livet på Bjerkaker)

Styremøte
Utvalgsmøter
TIL i 17mai-tog
Byttedag utstyr?
Telenor X-tra vår/sommer
Oppstart Fotballek

Styremøte
Utvalgsmøter
Mydland fotballskole for jenter
Nordlys keeperskole
TIL-akademiet??

Sommerturneringer

Styremøte
Utvalgsmøter
TIL-akademiet?
Telenor-xtra oppstart høst

Prosjekt Tromsøfotball
Oppstart Pilotlag (aug/sep)

Styremøte
Utvalgsmøter
Utdanningsuka (trenere, ledere, dommere)
Innspill budsjett

Styremøte
Utvalgsmøter
Stenging Bjerkakerbanen (dugnad)
Trenerforum
Sesongavslutning for lagene?
Overgang til ungdomsfotball
5.Klasseball
Jenter pluss oppstart

Styremøte
Utvalgsmøter/avslutning
Sesongplanlegging neste sesong?

Sist oppdatert

Lukk meny