Tromsø IL har noen men ønsker flere dommere på alle nivåer velkommen. Troms fotballkrets arrangerer jevnlig dommerkurs og vi prøver å sette opp klubbdommerkurs internt i løpet av sesongen. For å prøve å følge opp og ivareta dommerne i klubben har vi opprettet et Ressursteam dommer og oppnevnt en dommeransvarlig. Under følger rollebeskrivelsen for disse.

Rolle og oppgaver Ressursteam dommer og dommeransvarlig

«Rekruttering og oppfølging av dommere er en kjerneoppgave i klubben. Aktivitetene våre er helt avhengige av at barn og ungdom inspireres til å bli fotballdommere. En spennende og lærerik aktivitet som dommer gir mange en verdifull deltakelse i vår idrett.» (Kvalitetsklubb Nivå 1)

Tromsø IL har en målsetting om å legge til rette for god og utviklende fotballaktivitet i trygge rammer tilpasset alles behov. Tromsø IL er en stor fotballklubb. For å kunne realisere denne målsettingen, må ansvar og arbeid fordeles på flere. I TIL Yngres, er det derfor etablert flere ressursteam, ett av disse er Ressursteam dommer. Ressursteam dommer skal bestå av minimum tre personer med interesse og kompetanse for utvikling, veiledning og oppfølging av klubbens dommere.

Ressursteam dommer skal i samarbeid med Leder Yngres og Utvalg barn og ungdom jobbe målrettet med å styrke rekruttering av dommere i klubben, samt legge til rette for dommernes kompetanseutvikling, trivsel og trygghet gjennom kurs, dommerforum og veiledning. En dommer kan oppleve seg alene og i en utsatt posisjon. God oppfølging, særlig av unge dommere, er avgjørende for å styrke klubbens rekruttering av dommere.

Ressursteam dommer samarbeider med leder i Yngres, klubbens trenere/lagledere og Troms fotballkrets for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag i klubben. Ressursteam dommer rapporterer til styret ved Utvalg barn og ungdom.

Klubbens dommeransvarlig skal være ett av medlemmene i Ressursteam dommer.

Ressursteam dommer skal i samarbeid med Leder Yngres ha ansvar for følgende:

  • samarbeide med Troms fotballkrets om rekruttering og dommerkurs
  • utarbeide rutiner for oppfølging/veiledning av nye dommere
  • utarbeide planer for dommere med talent og ambisjoner for videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen
  • jobbe med både «dommeridentitet» og integrering av dommerne i klubbmiljøet på lik linje med trenere og spillere
  • i samarbeid med leder Yngres, sørge for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale
  • tilrettelegge for dommernes trenings- og utviklingsmuligheter gjerne sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse i treningskamper og treningsleir
Ressursteam dommer består av følgende medlemmer:

Pt. er det ingen aktive medlemmer i teamet. Om du har lyst og interesse å bidra så kan du melde din interesse til leder for Yngres avdeling

Sist oppdatert

Lukk meny