Klubbens styre oppnevner en Fair play-ansvarlig som kan, men ikke må, være et styremedlem som er ansvarlig for å koordinere Fair Play tiltakene i klubben og bruke Fair Play programmet som en veileder.

Overordnete ansvarsområder:

 • Implementere klubbens strategi ut i praksis
 • Bindeledd mellom styret og lagene i klubb
 • Kommunikasjon med krets og forbund
 • Samarbeid med andre klubber i kretsen (delta på fellesmøter)

Praktiske ansvarsområder:

 • Synliggjøre Fair play i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter
 • Påse at anleggene har et Fair play-preg
 • Bestille Fair play-effekter
 • Bistå ved Fair play-kvelder i klubb for spillere/foreldre/trenere
 • Utarbeide og følge opp holdningskontrakter i klubben, for spillere, trenere, lagledere og lag
 • Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder i samarbeid med styret/utvalg
 • Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper

Sist oppdatert

Lukk meny