I Tromsø IL er det leder for yngres som innehar rollen som kvalitetsklubbansvarlig. I tillegg har det vært en sammensatt gruppe fra styret, utvalg barn og unge, administrasjonen og andre frivillige som har deltatt i prosessen på overordnet nivå.

Kvalitetsklubbansvarlig skal:

  • Føre dialogen med fotballkretsen og veiledere gjennom sertifiseringsprosessen
  • Sørge for at innleveringsfrister blir overholdt
  • Sørge for at klubben er representert i korrekte forum/møter om Kvalitetsklubbprosjektet
  • Holde øye med at implementeringen ut til klubbens medlemmer går greit
  • Sørge for overføring av konseptet til styrer, utvalg, administrasjon
  • Sørge for at klubben fortsetter å være kvalitetsklubb både gjennom oppfølging av krav og av det daglige liv i klubben.

Sist oppdatert

Lukk meny