Alle med verv/roller som omfatter omgang med mindreårige skal forevise politiattest til klubben. Politiattestansvarlig skal holde oversikt over, og lage register over, at alle som er pålagt dette får søkt om og framvist politiattest. Politiattestansvarlige i TIL er klubbsekretær. Søknad om politiattest gjøres elektronisk på følgende link: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/Tema_1858.xhtml

Informasjon om dette legges fram på oppstartsmøte til alle nye lag ved starten av sesongen og ellers på årlige klubbmøter hvor det informeres om viktige ting. Før sesong oppdaterer politiattestansvarlige lister med trenere/lagleder og hvem som eventuelt mangler dette. Politiattestansvarlige følger spesielt opp trenere/lagledere i nye oppstartede grupper i klubben.

Politiattestansvarlige har også fullmakt til å signere på formålsskjema som er det eneste dokumentet som skal ligge ved en søknad om politiattest. Formålsskjemaet sier noe om hvorfor man søker politiattest og sikrer, med signaturen fra klubben, at vi har kontroll på hvem som søker attest med tanke på frivilligarbeid i vår klubb. Politiattestansvarlig fører lister over hvem som har politiattester og disse oppdateres kontinuerlig.

Politiattest-ansvarlig i Tromsø IL:

Berit Berg

Sist oppdatert

Lukk meny