Rekrutteringsansvarlig
Administrasjonens ansatte er ansvarlig for all oppstart av nye lag og oppstart av fotballek og moro. Det er klubbsekretær som tar seg av de praktiske tingene, gjennomfører fotballek og moro, starter pilotgrupper og kaller inn til oppstartsmøter.

Fotballek og Moro
Vi har tilbud om «Fotballek og moro» på lørdager i mai, juni og august. Både for de som skal begynne på skolen inneværende år, samt siste års barnehagebarn. Vi har de siste tre årene startet opp «Piloten», som er blandet lag fra alle skolene for siste års barnehagebarn. Både jente og guttelag. Dette blir videreført alle årene det er et ønske fra flere om oppstart året før. Det året barna starter på skolen blir «Piloten» delt og går videre på sine skolelag.

Høst
Skolelagene starter treningene i slutten av september det året spillerne begynner på skolen. Det blir lagt ut tidspunkter for oppstart på våre hjemmesider og på e-post til de som har meldt seg til Tromsø IL.

Oppstartsmøte
Møtet er et viktig første møte med foreldrene.

 • Gjennomgå hvordan Tromsø IL er organisert
 • Vise og forklare klubbens verdier
 • Forklare hvordan administrasjon kommuniserer med støtteapparat og foreldre
 • Vise Facebooksider som informasjon blir lagt på og Tromsø IL sin egen hjemmeside hvor informasjon om treningstider, trenerkurs, fotballskoler og annet legges ut
 • Gå igjennom hvordan aktiviteten er organisert, med hensyn til treningstider, antall treninger, kamper og kamparenaer
 • Gå gjennom forventninger til foreldrene og viktige regler/retningslinjer.
 • Gå gjenom dugnader som primært er knyttet til dugnad på Alfheim i kiosksalg, og vakter på Bjerkakerbanen og Alfheim
 • Foreldrevettregler og spesielle oppgaver for foreldre, trener og lagleder og laget som helhet.
 • Oppstart av lagene
 • Finne støtteapparat, dugnadsansvarlig, trener og lagleder
 • Utdeling av lagets bag med spilledrakt, fotballer, vester og kjegler
Rekrutteringsansvarlig i Tromsø IL er:

Berit Berg

Sist oppdatert

Lukk meny