Ressursteam trener og Trenerveileder

«Trenerkompetanse er et av NFFs viktigste satsingsområder. Dyktige trenere er avgjørende for kvaliteten på aktivitetene. En god trener er både en god leder og har fotballfaglig innsikt. En kvalitetsklubb har satt utdanning av trenere i system.» (Kvalitetsklubb Nivå 1)

Tromsø IL har en målsetting om å legge til rette for god og utviklende fotballaktivitet i trygge rammer tilpasset alles behov. Tromsø IL er en stor fotballklubb. For å kunne realisere denne målsettingen, må ansvar og arbeid fordeles på flere. I TIL Yngres, er det derfor etablert flere ressursteam, ett av disse er Ressursteam Trener. Ressursteam Trener skal bestå av minimum fire godt kvalifiserte og erfarne gutte- og jentetrenere fra ulike alderssegment i klubben. Medlemmene av Ressursteam Trener skal ha Grasrottrenerkurset, eller tilsvarende. Arbeidet i Ressursgruppe Trener skal rettes mot gutter og jenter i Yngres og være forankret i breddeidrettens verdier og retningslinjer. Ressursteam Trener skal dra veksler på den fremste fotballfaglige kompetansen i Tromsø IL, så vel som i Troms fotballkrets.

Ressursteam Trener har som sin aller viktigste oppgave å sørge for at trenerne i Tromsø IL får veiledning og gode utviklingsmuligheter i henhold til klubbens Sportsplan og kompetanseplan for trenere i Tromsø IL. Ressursteam Trener skal i samarbeid med Leder Yngres ha ansvar for følgende:

  1. rekruttering og oppfølging av trenere
  2. bidra i utvikling og kontinuerlig videreutvikling av sporstplanen
  3. gjennomføring av konkrete tiltak for å realisere klubbens sportsplan
  4. planlegge og gjennomføre trenerforum
  5. stimulere trenere til å ta trenerutdanning i henhold til TILs kompetanseplan for trenere.
  6. bidra i oppstart av fotball-lek for førskolebarn
  7. på sikt jobbe med ungdom som trenere i TIL

Klubbens trenerveiledere leder arbeidet i Ressursteam trener. En trenerveileder har gjennomført NFFs trenerveilederutdanning. Trenerveiledere i Tromsø IL skal samarbeide tett med leder for Yngres og rapporterer til Utvalg Barn og Ungdom.

Trenerveiledere i Tromsø IL er:

Håvard Fjellvang, tlf.: 91248254

Trond-Erling Jensen, tlf.: 9828088 

 

Sist oppdatert

Lukk meny