1. Sikre at utvalget arbeider med utgangspunkt i sitt mandat.
  2. Lede prosessene med rekruttering av nye medlemmer til utvalget (som godkjennes av styret). 
  3. Ta et overordnet ansvar for hvilke arbeidsoppgaver utvalget skal prioritere og lage enfremdriftsplan for arbeidet sammen med utvalgets medlemmer.
  4. Planlegge, innkalle og lede tilstrekkelig mange møter til at fremdrift i utvalgets arbeid sikres.
  5. Delegere oppgaver og følge opp slik at ønsket fremdrift i ulike delprosjekter/satsinger opprettholdes.  

 

Vedtatt av klubbstyret 13.9.19

Sist oppdatert

Lukk meny