Sportslig Utvalg Kvinner 

Sportslig utvalg kvinner består av 3-5 medlemmer, hvorav minst ett medlem sitter i klubbstyret. 

Mandatet for arbeidet i utvalget er å jobbe strategisk og sportslig med toppsatsingen for kvinner i TIL (kvinnelaget, jenter 17 og jenter 15). Utvalget har ansvar for å organisere samarbeidet mellom de tre eldste jente-/kvinnelagene i TIL, engasjere trenere/lagledere til de ulike lagene/treningsgruppene og i samråd med trenerne legge til rette for at enkeltspillere får ei best mulig oppfølging og utvikling. Utvalget skal i dialog med akademiet, NTG og andre klubber i byen/landsdelen jobbe med ressursflyt og synergier i fotballutviklingen til de beste jentene i TIL med mål om å utvikle toppspillere og etablere et topplag på damesiden i Tromsø. Utvalget rapporterer til Klubbstyret.

Utvalget rekrutterer selv nye medlemmer, som godkjennes av styret.

Vedtatt i klubbstyremøte 28.8.19

Utvalget består av:

Skule Elvevold
Øyvind Haga

Sist oppdatert

Lukk meny