Utvalg barn og ungdom består av 3-5 medlemmer, hvorav minst ett av medlemmene sitter i klubbstyret. Leder for Yngres i TIL møter på utvalgets møter.  

Mandatet for arbeidet i utvalget er å jobbe utviklingsrettet med barne- og ungdomsfotballen i TIL (6-19 år). I samarbeid med Troms fotballkrets og administrasjonen i TIL, skal utvalget jobbe målrettet med å tilfredsstille NFF sine krav til TIL som kvalitetsklubb. Utvalget bistår i tillegg administrasjonen i enkeltsaker knyttet til lagene i TIL. Utvalget samarbeider med Utvalg samfunns og verdiarbeid og rapporterer til klubbstyret.

Utvalget rekrutterer selv nye medlemmer, som godkjennes av styret.

Vedtatt av klubbstyret x.x.17

Utvalget består av følgende personer:

Astrid Strandbu (leder)
Ask Bjørklund
Børge Brunes
Morten Tande Hansen
Trond-Are Bjørnvold

 

Sist oppdatert

Lukk meny