Utvalg samfunns og verdiarbeid består av 3-5 medlemmer, hvorav minst ett av medlemmene sitter i klubbstyret. Samfunnskontakt i TIL møter på utvalgets møter. Med nesten 1000 spillere og familier, alle tillitsvalgte, sponsorer og mange samarbeidsparter, er TIL en stor samfunnsaktør. TIL har høye ambisjoner når det gjelder klubbens samfunnsansvar. TIL skal bidra både ut i våre omgivelser og stimulere verdiskaping internt i klubben, laget og individet. 

Mandat til utvalget er å arbeide målrettet med å legge til rette for at flere kan delta og være bidragsytere i sunne aktiviteter og utviklende og trygge fellesskap. Utvalget skal arbeide for at TILs kjerneverdier Stolthet, Lagånd og Redelig spill, gis et innhold både på og utenfor banen. Utvalget fungerer som referansegruppe for samfunnsprosjektet «TIL for alle». Utvalget samarbeider med Utvalg barn og ungdom og rapporterer til klubbstyret.

Utvalget rekrutterer selv nye medlemmer, som godkjennes av styret.

Mandatet til utvalget ble vedtatt av klubbstyret 13.9.19

Utvalget består av:
Geir Gabrielsen (leder for utvalget)
Inger-Heidi Brindley Kjærvik
Clas Dale 
Kjeld Nash
Astrid Strandbu (klubbstyret)

 

Sist oppdatert

Lukk meny