En god lagsstruktur og foreldrestruktur er kjernen i et godt lag og mange gode år sammen som fotballspillere.

Ved oppstart er det greit å sette noen rammer for lagsstrukturen slik at man sikrer seg gode og stabile forhold for guttene og jentene som spiller. Det er definert noen roller som kan være greie å bekle for å ha en god organisering:

Totalt sett gir disse rollene god grobunn og god aktivitet

Gjennom året vil det være en del naturlige pauser og forskjellig aktivitetsnivå. Vi anbefaler lagene å legge inn gode pauser gjennom sesongen fra lagsaktiviteten, men i disse pausene heller gjøre andre aktiviteter. Dette er spesielt sesongslutt og i desember.

Sist oppdatert

Lukk meny