HOSPITERING

Tromsø IL følger NFF sine anbefalinger når det gjelder hospitering. Som hovedregel kan hospitering anvendes i Tromsø IL fra og med 10 årsalderen. All hospitering er klubbstyrt.

Hva er hospitering? 
Hospitering er et eksempel på differensiering der spillere i perioder får trene og spille på lag på høyere årstrinn, i tillegg til sitt opprinnelige lag. For TIL er hospitering et av mange tiltak innenfor differensiering.

Intensjonen med hospitering
Det viktigste for TIL er at spilleren og personen må settes først. Spilleren selv må ha lyst og føle seg trygg nok for at hospitering skal finne sted. Personens trygghet og utvikling er de viktigste hensyn å ta. De mest ivrige spillerene som trenger større utfordringer kan få det gjennom treninger og kamper på høyere årstrinn.

I Tromsø IL bygger vi både individer og fellesskap. Laget som en trygg utviklings- og læringsarena settes høyt i TIL. Intensjonen med hospiteringen er spillerens utvikling og læring. Dette i tråd med «flytsoneprinsippet». Gode hospiteringsordninger er et viktig virkemiddel for læring generelt og mesterlæring spesielt.

Hvordan planlegge og gjennomføre vellykket hospitering?
Lagets trener vurderer om det er aktuelt med hospitering. Er det aktuelt tar treneren kontakt med «Ressursteam trenere». Ressursteam trenere og trener for laget blir sammen enige om egnede tiltak. Ressursteam trenere vil være behjelpelig med kontakt inn mot det aktuelle laget å hospitere til.

Faste møter i ressursteam trenere
Ressursteam trenere skal ha to møter i året med hvert lag. Ett møte i april/mai og ett møte i oktober/november. Her diskuteres siste periode og neste periode.

Sist oppdatert

Lukk meny