Laglederen er det administrative bindeleddet mellom TIL og laget som vedkommende representerer. All informasjon mellom TIL og lagene går gjennom laglederen.  På denne måten blir det etablert en hovedkontakt for hvert lag, og informasjon blir effektivt distribuert til alle lagene.

Lagleders ansvar

 • Informere sitt lag om all informasjon som kommer fra TIL
 • Rapportere til administrasjon/sportslig ansvarlig ved eventuelle endringer i støtteapparatet
 • Følge opp at alle tillitsvalgte rundt laget har godkjent og framvist politiattest
 • Organisere dugnader som laget har i forbindelse med A-lagets kamper
 • Påse at medlemslistene for laget er oppdatert
 • Påse (i samråd med trenere) at laget har nødvendig utstyr. Dette gjelder også å påse at alle drakter har riktig reklame. Dersom noen av spillerne slutter, påse at utlevert utstyr blir levert tilbake
 • Fastsette turneringsplan i samråd med foreldre
 • Arrangere foreldremøte minimum 2 ganger per år (før og etter sesong)
 • Sørge for at tiltak som blir vedtatt i TIL Yngres, blir gjennomført i laget
 • Hjelpe til med transport til kampene
 • Hjelpe til med miljøskapende arbeid i og rundt laget (inkludert overholdelse av foreldrevettreglene).  Her er det bare kreativiteten som begrenser hva man kan gjøre!
 • Skaffe dommer til hjemmekampene i frem til ungdomsfotball
 • Ha et overordnet økonomisk ansvar for laget
 • Melde på laget til cuper

Blir ikke det veldig mye arbeid for laglederen?

Laglederen har ansvar for at de oppgavene som er beskrevet i dette notatet blir utført. Men det betyr ikke at vedkommende skal gjøre alt alene.  Foruten lagleder skal alle lag utnevne trener, hjelpetrener. I tillegg skal lag i barnegruppa utnevne Kamparrangør og det anbefales å utnevne egen dugnadsansvarlig. Foruten disse bør hele foreldregruppa engasjeres i arbeidet med driften av laget.

Sist oppdatert

Lukk meny