Barnefotballen (6 til 12 år)

I TIL praktiserer vi, så langt det lar seg gjøre, lik spilletid i alle barnefotballklasser uansett om det er seriespill eller turneringsspill.

Ungdomsfotballen (13 til 19 år)

Spilletid seriespill

 1. Alle spillerne skal starte i minimum 1/3 av kampene.
 2. A) I en 11er-kamp er det lov å benytte maksimalt 18 spillere. Både av praktiske og sportslige årsaker anbefaler TIL at en tropp på maksimalt 16 spillere møter til kamp.
  B) I en 9er-kamp er det lov å benytte maksimalt 16 spillere. Både av praktiske og sportslige årsaker anbefaler TIL at en tropp på maksimalt 14 spillere møter til kamp.
 3. Det kan differensieres på spilletid ut fra følgende faktorer:
  1. Treningsoppmøte. Annen organisert idrett (for eksempel friidrett og volleyball) skal telle som trening når det gjøres prioriteringer på spilletid.
  2. Ferdighet og rolle i laget slik at laget som helhet fungerer best mulig.
  3. Holdninger/oppførsel
  4. Kampmotstander
 4. Alle som møter til kamp skal få spilletid.
 5. Spillerne som møter til kamp bør minimum spille 1/4 del av kampen. I kamper hvor dette ikke har latt seg overholde, skal dette kompenseres for i senere seriekamp.
 6. Trener har et særskilt ansvar for å følge opp spillere som spiller mindre.

Spilletid turneringer

 1. Det kan differensieres på spilletid ut fra følgende faktorer:
 2. Treningsoppmøte. Annen organisert idrett (for eksempel friidrett og volleyball) skal telle som trening når det gjøres prioriteringer på spilletid.
 3. Ferdighet og rolle i laget slik at laget som helhet fungere best mulig.
 4. Holdninger/oppførsel
 5. Kampmotstander
 6. Alle spillerne bør være på banen i hver kamp. I tilfeller hvor dette ikke har latt seg overholde, skal dette kompenseres for ved senere i turneringen eller ved neste turnering og/eller i seriekamper.
 7. Rammene på turneringer skaper utfordringer for trenere som skal regulere spilletid. Eksempel på utfordringer er kortere kamper, kvalifisering til sluttspill og ønsket om å nå lengst mulig. Dette bør være tema på foreldremøte som skal avholdes før sommerturneringer.

Sist oppdatert

Lukk meny