Spillere og trenere bør ha et møte i starten av sesongen der man blir enig om hvilke regler som skal gjelde. Det viser seg at om barna får være med på å bestemme reglene selv, og får en forståelse for hvorfor ting er som de er så er det enklere for dem og akseptere reglene og støtte dem. Dermed kan man be barna komme med reglene, men guide de inn på de ”riktige” retningslinjene.

Ved manglende respekt for treneren (for eksempel å snakke i munnen til treneren), negative kommentarer mot medspillere, trenere, lagleder, foreldre og motstander kan begrense spilletiden, eller føre til at spilleren må sitte på benken i en periode under treningen. Hvis man velger å bruke en slik reaksjon skal spilleren alltid få en forklaring på hvorfor. Blir dette et gjennomgående problem bør man ha en dialog med foreldre om det som skjer. Husk alltid på at barna utvikler seg og at man kan stille helt andre krav til en 12 åring og en 5 åring.

Generelle retningslinjer vi ønsker at spillerne skal følge:

  • Spilleren skal møte tidsnok på trening og kamp med egnet treningstøy, fotballsko og leggskinn og vann i vannflaska
  • Det skal være stille når treneren gir beskjeder, ingen skal røre utstyret før treneren setter i gang treningen
  • Spillerne har selv ansvar for egen ball
  • Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere
  • Toleranse for andres feil og egen feil. Kjefting tolereres ikke
  • Gjøre så godt man kan i enhver situasjon.
  • Komme på trening for å trene, ikke for å bli trent. Dette innebærer å øve, øve, øve og gjøre så godt man kan i enhver situasjon.

Sist oppdatert

Lukk meny