Treneren er den viktigste personen for spilleren i møte med klubben, og den som definerer hvordan det oppleves å være spiller i Tromsø IL. Derfor må alle trenerne i klubben være bevisst på at utøvelsen av denne gjerningen er selve kjernen i det TIL som klubb er for den enkelte. Trenerne i Tromsø IL skal ha som mål at spillerne blir glad når de ser treneren sin. Både når de er aktiv men også når de som voksen treffer på sin trener. Det å være trener i Tromsø IL er et frivillig verv og som krever medlemskap i klubben. Det er en forutsetning for trenerengasjementet at treneren ser seg som en del av et større system og er tro mot de retningslinjer klubben setter opp. Det er viktig at enhver trener forstår at deres bidrag er en del av en større helhet som går ut på å forbedre barnefotballen gjennom å øke kvaliteten på treninger og gi trivsel til alle spillerne.

Trenerens ansvar:

 • Treneren har ansvaret for å forberede, lede og evaluere treninger og kamper. Dette innebærer blant annet å:
  • Planlegge økt i forkant
  • Vite hvor mange som kommer
  • Sørge for at nødvendig utstyr er klart og på plass
 • Tips og råd når det gjelder ramme for økt og øvelser ligger under hver årsklasse (barnefotball og ungdomsfotball)
 • Treneren skal være et godt forbilde og sørge for å skape et positivt og godt læringsmiljø.
 • Treneren har ansvaret for at det differensieres på treningene.
 • Treneren er pliktet til å følge de retningslinjer som ligger i Sportsplan, og oppfordres så ofte som mulig komme på trenerforum til Tromsø IL
 • Treneren binder seg til å gjennomføre de treninger som laget blir satt opp på i samarbeid med ansvarlig for gjennomføringen. Om trener ikke kan gjennomføre dette er det trenerens ansvar å finne stedfortreder. Denne beskjeden må gis i god tid i forkant. Hvis man reiser bort eller er forhindret fra å holde treninger i en periode gir man beskjed om dette i god tid
 • Treneren forstår at et godt samarbeid med trenerveileder/medtrenere på laget og kullet er nødvendig for at vi skal få best mulig ferdighetsutvikling og trivsel
 • Trenere vil få utfyllende informasjon fra sportslig leder i henholdsvis barne- og ungdomsgruppa om hva som kreves, TIL Yngres tilbyr trenerutdannelse og vil arrangere trenersamlinger.
 • Treneren må alltid huske at han eller hun representerer TIL på trening og spesielt i kampsituasjon!

Sist oppdatert

Lukk meny