Bakgrunn og hensikt med bestemmelsene
Den overordnet målsetting ved deltakelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi et godt sportslig tilbud som er med på å utvikle laget og spillerne. Turneringer skal oppleves som en gulerot i treningshverdagen og skal ikke være erstatning for trening.

Retningslinjer for reiser med overnattingLån av spillereBarneidrettsbestemmelser fra Norges Idrettsforbund

Turneringer i løpet av året
Klubben anbefaler følgende fordeling av turneringer i løpet av sesongen:

  • 1-2 lokale turneringer før sesongstart
  • 1 hovedturnering i løpet av sommersesongen
  • 1-2 lokale turneringer i løpet av av sommer/høstsesongen

Laget skal delta på 3-5 turneringer i løpet av sesongen. Det gis ikke anledning til å fravike denne rammen.

Hvem kan reise på turnering
Det er kun ordinære lag som kan delta i turneringer.
Det betyr at Felleslag og Samarbeidslag slik vi kjenner dem ikke har adgang til å delta. Det kan heller ikke meldes på ad hoc lag i forbindelse med andre turneringer der søsken deltar.

Progresjon
Generelt gis det ikke anledning til å melde på lag i klasser over den aldersgruppe laget tilhører. Dersom laget skal delta med flere lag i turneringen, noe som er mest aktuelt for 3-er, 5-er og 7-er fotball i den yngste aldersgruppene, skal det etterstrebes å lage jevnbyrdige lag. Hvilke typer turneringer den enkelte aldersgruppe kan delta på gis av oversikten under.

10 år og yngre
Aldersgruppen skal delta i kamper/turneringer i lokalmiljøet. Det åpnes opp for en “Reiseturnering” innenfor Troms Fotballkrets.

11 – 12 år
Aldersgruppen skal delta i kamper/turneringer i lokalmiljøet. Det åpnes opp for en “Reiseturnering” innenfor Troms Fotballkrets eller en av nabokretsene. Det er ikke anledning til å delta på turnering utenfor Norge.

13 – 14 år
Det gis anledning til turneringsdeltakelse innenfor Norden.
Klubben anbefaler at 13-åringene drar til Piteå på turneringen som arrangeres i slutten av juni.

15 år og eldre
Det gis anledning til turneringsdeltakelse utenfor Norden. All erfaring tilsier imidlertid at de turneringene som arrangeres i Norden er de kvalitetsmessig beste.
Klubben anbefaler at det legges opp en plan for turneringsdeltakelse de fire ungdomsårene (13 til 16 år). Planen bør ha progresjon som gjør at turneringen siste året oppleves som et høydepunkt. Det vil bidra til å holde laget sammen og være en motivasjon for deltakelse gjennom disse årene.

Rutiner ved påmelding
Det er hvert enkelt lag som forestår påmelding til turneringer. Når et lag melder seg på skal alltid det offisielle navnet benyttes, dvs det samme navnet laget har ved påmelding til ordinært seriespill.

Før laget drar på turnering skal informasjon om deltakelsen registreres på et innmeldingskjema slik at klubben er informert og har oversikt over alle turneringer de respektive lag deltar på.
Link til skjema:
http://tilyngres.net/sporreskjema/turneringsdeltakelse.html

Økonomi
Alle turneringsavgifter inkludert påmeldingsavgift dekkes av hvert enkelt lag.
Unntaket er turneringer som klubben står som arrangør eller medarrangør av. I disse turneringene blir påmeldingsavgift dekket direkte av klubben.
Unødig dyre reiser, overnattingsalternativer og turneringer som kan bidra til å forsterke sosioøkonomiske ulikheter i den enkelte lagenhet skal unngås.

Aktuelle reiseturneringer
Bardufoss Cup – 6 – 12 år
Midnattsolcupen, Silsand – 6 – 12 år
Sankthansturneringa, Nordreisa – 6-12 år
Funn Cup – 11 år og opp
Altaturneringa – 11 år og opp
Piteå Summer Games – 13 år og opp
Dalecarlia Cup – 13 år og opp
Norway Cup – 13 år og opp
Dana Cup 13 år og opp

Sist oppdatert

Lukk meny