Dagens økonomi i TIL Yngres er helt adskilt fra toppfotballen gjennom at vi har 2 organisasjoner med egne budsjetter og egne regnskapsføringer. Det benyttes avdelingsregnskap for å skille inntekter og kostnader, og deretter føres det videre på prosjektnivå for å foreta en knytning til aktivitet.

Økonomien i TIL Yngres har vi god kontroll på. De siste års rapportering viser at økonomien er solid gjennom god kostnadskontroll og stabile inntekter.

Økonomistyring

Økonomi topp vs bredde

Lagskasser i TIL

Sist oppdatert

Lukk meny