Informasjon og kommunikasjon er alltid en krevende øvelse. God nok informasjon og god og ofte nok kommunikasjon må til enhver tid stå på agendaen i et idrettslag. Det gjør det også i TIL.

Kommunikasjon mellom administrasjonen, styret, utvalgene, ressursgruppene og alle lag/trenere/lagledere/foreldre skjer via mange kanaler. Alt fra epost og telefon til mer moderne verktøy som sosiale medier og apper. Det er også en direkte kommunikasjon gjennom møter og møteplasser på og utenfor banen.

For tiden jobbes det med en helhetlig kommunikasjonsplan både i styret og i administrasjonen. Dette arbeidet ferdigstilles vinter 2019/2020 og da vil det komme mer utfyllende tekst her om temaet informasjon og kommunikasjon.

Tromsø idrettslag på facebook

TIL Yngres på facebook

 

Sist oppdatert

Lukk meny