Klubbens verdier skal gi retning i den daglige samhandlingen, komme til uttrykk i beslutninger som tas, gi trygghet for handling og danne grunnlag for måten vi møter hverandre og omverdenen på. Våre verdier er: STOLTHET, LAGÅND OG REDELIG SPILL

Klubbens visjon og verdigrunnlag skal være ledestjerner for arbeidet både på utenfor banen. Vår visjon er: STOLT HISTORIE OG SOLID FUNDAMENT

Tromsø idrettslag er en klubb med en stolt historie. Siden oppstarten i 1920 har klubben utviklet seg til å bli landsdelens største fotballklubb og en sterk merkevare. Klubben er mer enn bare en fotballklubb. Tromsø idrettslag er også en viktig samfunnsaktør. 

I TIL betyr Stolthet

 • å vise glede og entusiasme over å tilhøre klubben, byen og landsdelen
 • å vise vinnervilje i medgang og motgang
 • å opptre slik at alle føler seg inkludert og velkommen i klubben

I TIL betyr Lagånd

 • å vise lojalitet overfor menneskene i klubben og de beslutninger som tas
 • å ta ansvar for de oppgaver og mål som klubben har satt seg
 • å stå samlet både i medgang og motgang
 • å vise toleranse overfor andres meninger
 • å møte meningsbrytning og diskusjoner med åpenhet, humor og glimt i øyet

I TIL betyr Redelig spill

 • å opptre redelig både på og utenfor banen
 • å vise respekt for hverandre og de regler som gjelder
 • å være mot andre slik vi ønsker at andre skal være mot oss

Sist oppdatert

Lukk meny