For TIL er utvikling av hele mennesket det viktigste. Vi er opptatt av å utvikle fotballferdigheter, lagspill og sosiale ferdigheter. Overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball kan være utfordrende. Jentene og guttene er i stor fysisk og mental utvikling og endring. I ungdomsfotballen kan alle lese resultatene og tabellene på internett. Det er lett å bli resultatfokusert. Vinnerinstinkt er bra for mye, men det skal ikke ta fokuset vekk fra utvikling. Trenerne våre skal ha tålmodighet og tenke utvikling for alle spillerne ut ifra fotballferdigheter, sosiale og mentale ferdigheter og forutsetninger.

Grunnlaget er NFFs retningslinjer for ungdomsfotball. Det overordnede målet med Ungdomsfotballen i Tromsø Idrettslag er definert slik:

«Alle som har lyst til å spille fotball skal få gjøre det i TIL, og alle som har lyst til å bli gode til å spille fotball skal få bli det i TIL.»

TIL er opptatt av å bygge årganger, i tillegg til å utvikle lag og enkeltspillere. Gjennom å bygge årganger ønsker vi å legge til rette for et livsvarig engasjement i klubben, uavhengig av fotballferdighet. Utvikling av lag går på å finne rollene til de enkelte spillerne i gruppa. Det finnes mange roller både i trening, kamp og utenfor banen og disse blir mer tydelig i ungdomsfotballen. 

I TIL åpner vi for hospitering fra 10-årsalderen og gjennom hele ungdomsfotballen. Hvis hospitering vurderes skal lagledere og trenere sette seg inn i TILs retningslinjer for hospitering. All hospitering i TIL er klubbstyrt.

Laginndeling:
Skolelagene blir som oftest oppløst i løpet av det året barna begynner på ungdomsskolen. De nye ungdomslagene blir da opprettet gjennom sammenslåing av skolelag. Det vil være variasjoner fra årgang til årgang hvordan det gjøres og det er essensielt med god dialog mellom lagledere, trenere og administrasjonen i klubben for å gjøre denne prosessen best mulig. Målet er å bygge robuste grupper som tåler 11’er-fotball og kan fungere ut ungdomstiden. I ungdomsfotballen utfordres også trenere og ledere til å se etter andre talenter enn de rene fotballtalentene. Vi ønsker å stimulere og utvikle jenter og gutter som kan ta andre roller i klubben, f.eks. som trenere, dommere, klubbdrift, prosjekter innenfor «TIL for alle», osv. Sosiale tiltak skal prioriteres også i ungdomsfotballen.

Med ungdomsfotballen kommer også en tid for mer fokus på det lagtaktiske og måten vi spiller og opptrer på banen på. På disse sidene vil du få informasjon om hvordan vi ønsker at TIL-lag skal spille og trene. Her ligger også nyttige dokumenter for driften av årgangene.

TIL-Akademiet:
Noen gutter vil i overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball, eller i løpet av ungdomsfotballen, få tilbud om å bli en del av TIL-akademiet. Erfaringsvis gjelder det 2-4 gutter pr årgang i TIL. De som takker ja forlater da sitt lag. Trykk på denne linken for å lese mer om denne prosessen og om TIL-akademiet i sin helhet.

Trenerveiledere

I TIL har vi utdannede trenerveiledere samt et ressursteam trener. Dette er ressurser som lagenes trenere kan benytte seg av og kan bistå i blant annet oppbygging av treningstilbud. Du kan lese mer om ressursteam trener/trenerveileder her

Kontakt trenerveilederne:

trond-erling.jensen@eiendomsmegler1.no

havard.fjellvang@gmail.com

Sist oppdatert

Lukk meny