Ramme for økt (60-90 min)

Vi anbefaler 3-5 økter i denne aldersklassen pr uke. Minimum 1 av disse øktene bør være ressursøkter.

 Øvelsesbank og annet innhold for økter kommer

 

 

 

Utviklingstrekk
Fysiske utviklingstrekk:
  • Stor forskjell i fysisk utvikling
  • Stor forskjell i lengdevekst
  • Motorikken i god utvikling
  • De fleste starter puberteten i denne perioden

Mentale utviklingstrekk:

  • Konsentrasjonsevnen i god utvikling
  • Humør og prestasjonsevne varierer sterkt
  • Kreativiteten i god utvikling
  • Ærgjerrige og lærenemme
  • Lett å påvirke holdninger
  • Spillerne er meget rettferdighetsbevisste
 
 
Hva skal vi lære?

Det er store forskjeller i spillernes fysiske forutsetninger i disse aldersgruppene og trenerne må ta hensyn til dette i oppbygning av treningsøkta. Tilpassede treningsprogram for spenst/styrke og hurtighet/utholdenhet vil være hensiktsmessig for denne aldersgruppen som supplement til de ordinære fotballtreningene.

Teknikk: Repetisjon av 6-12 år, pasninger over lengre distanser
Score mål: Mest mulig innenfor slottet, ulike teknikker
Fysisk: Styrke (kjernemuskulatur og basisøvelser med fokus på teknikk)
Struktur: Ulike formasjoner samt posisjonering, særlig med tanke på overgang til 11er fotball
Spillform:
 9v9 og 11v11

Sist oppdatert

Lukk meny