Ramme for økt (60-90 min)

Vi anbefaler 3-5 økter i denne aldersklassen pr uke. Minimum 1 av disse øktene bør være ressursøkter.

Øvelsesbank og annet innhold for økter kommer

 

 

 

Utviklingstrekk
Fysiske utviklingstrekk:
  • ekstrem vekstperiode
  • guttene utvikler større muskelstyrke enn jentene
  • koordinasjonsevnen i utvikling

Mentale utviklingstrekk:

  • varierende humør
  • kreativiteten i kraftig utvikling
  • store sosiale behov
 
Hva skal vi lære?

I denne perioden handler det om å repetere basisferdighetene med fokus på å løfte svakhetene og styrke wow-faktoren. Vi skal tilrettelegge for spillaktivitet med fokus på spillprinsipper og relasjoner. 

Fysisk: Styrke med fokus på kraftutvikling og utvikle spillerens fotballfysiologi
Spillform: 11v11 

Sist oppdatert

Lukk meny