Ramme for økt (60-90 min)

90 minutter. Hovedrammen for treningstimer i TIL er 60 minutter. Her anbefaler vi oppmøte 30 minutter før og starte treningen litt før med de første øvelsene der dette er mulig. Dette for å få mest mulig ut av den oppsatte treningstimen.

Minimum 1 økt i uken skal være ressursøkt med fokus på styrke, bevegelighet, koordinasjon, utholdenhet, mentalitet, osv.

Prepp/Oppvarming – 10 min

Basisferdigheter – teknikk, pasninger: øvelse – 10 min

Dagens tema: øvelse – 30 min

Spill – 30 min

Utviklingstrekk
Fysiske utviklingstrekk
  • Store forskjeller i muskelmasse
  • Stor fart i biologisk utvikling
 
Mentale utviklingstrekk
  • Andre aktiviteter enn fotball begynner virkelig å bli interessant
  • Mange blir utålmodige med tanke på å spille seniorfotball
  • Store forskjeller i interesse rundt å spille fotball
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hva skal vi lære?

I denne alderen skal spllerne klargjøres til voksenfotballen. Det er viktig å beholde gleden av å spille fotball med mål om at så mange som mulig fortsetter et langt fotballiv. Det er viktig å ivareta ulike behov. Noen spiller kun for moro, mens andre har fortsatt mål om å utvikle seg til å bli så god som mulig. I denne perioden handler det om å repetere basisferdigheter med fokus på å løfte svakhetene og styrke wow-faktoren. Vi skal tilrettelegge for spillaktivitet med fokus på spillprinsipper og relasjoner.

Fysisk: Forbedring av svakheter og vedlikehold av styrker
Spillform: 11v11

Sist oppdatert

Lukk meny